Ons Aardgasnetwerk

Is het aardgasnet geschikt voor het transport van waterstof?

Er is consensus dat er zonder al teveel problemen 20% waterstof bij gas gemengd kan worden, dus 80% is dan nog gewoon aardgas.

Daarboven dienen leidingen, compressoren enz aan veel hogere eisen te voldoen.

Bij 100% waterstof moet, mogelijk een klein deel recent aangelegde kunststof gasleidingen uitgezonderd, de gehele infrastructuur worden vervangen. Er moeten niet alleen heel veel nieuwe transportleidingen maar ook  duizenden windmolens en electrolysers worden gebouwd om die waterstof te maken.

Dat kost tientallen miljarden. De waterstof lobby denkt dat de kosten met 700.000 miljoen euro wel meevallen. 

Vele honderden kilometers oude stalen buizen die aardgas nu prima transporteren, zouden voorafgaand aan het transport van waterstof moeten worden gecoat of vervangen. Omdat men er van uit gaat dat die vervanging sowieso binnen nu en 15 jaar gaat gebeuren, worden die kosten niet meegerekend. 

Echter, die oude buizen hoeven voor het transport van aardgas helemaal niet gecoat of vervangen te worden.

Het is ook een stiekeme lock-in van gas. Zonder al te dure aanpassingen kan er tot 20% waterstof bijgemengd worden bij aardgas. Zou er 100% waterstof door de leidingen gaan dan moet de totale infrastructuur van leidingen, compressoren enz worden aangepast. Dan zijn we vele tientallen miljarden kwijt, niet in de laatste plaats aan grote aantallen extra windmolens en electrolysers.

In volledig door waterstof verwarmde huizen moeten alle gasapparaten worden vervangen.

Liever dan een deel van dat geld investeren in een beter elektriciteitsnet

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?