De huidige klimaatdiscussie en de verwarring.


Terwijl de klimaatdiscussie pas recent is opgelaaid en nu tot een enorme polarisatie heeft geleid is de roep om verduurzaming al veel eerder te horen geweest.

Al vele jaren wordt het gebruik van fossiele brandstoffen kritisch bezien. 

Op de eerste plaats omdat deze brandstoffen niet oneindig zijn en we er rekening mee moeten houden dat het op een gegeven moment op is. Ook wordt het te duur om op steeds moeilijker winbare plaatsen olie te vinden.

Op de tweede plaats is, ook al tientallen jaren, bekend dat de uitstoot schadelijk is. Het broeikaseffect, ofwel een gestage opwarming van de aarde, is al lang bekend en wordt zelfs door oliemaatschappijen erkend. 

Maar los van de CO2 weten we dat er veel direct schadelijke stoffen vrijkomen. Ga maar eens op de fiets in het verkeer. De gezondheidsrisico's worden steeds duidelijker.

Het streven om over te stappen op duurzame energie is in de klimaatdiscussie niet betwist, alleen de manier waarop wordt op nogal heftige, en daarom weinig genuanceerde, wijze aangevochten (de burger draait ervoor op.... etc.)

De waterstofdiscussie gaat over de vraag of het inzetten van waterstof op weg naar een duurzame wereld wel een goede keuze is.

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?