Over waterstofgate.nl

Deze website is ontstaan vanuit oprechte bezorgdheid.

Bezorgdheid uiteraard over de besteding van ons (belasting)geld maar ook over de kwaliteit van de informatieverstrekking.

In eerste instantie uit pure belangstelling, later uit wantrouwen, zijn we de presentaties rond waterstof kritisch gaan volgen en daardoor kwamen we er achter dat de informatie gekleurd was en een agenda had.

We zijn er ingedoken en hebben de argumenten belicht en vooral ook de gepresenteerde gevolgen nagerekend. Bij de gemiddelde burger bestaat, net als bij ons in het begin, een grote kennisachterstand. 

Om mee te kunnen praten is inzicht nodig.  Dat inzicht vindt men hier.


De website kwam tot stand door bijdragen van:

Nic. Alkema

Roy Bolscher

Wouter van Embden

Vincent Everts 

Thomas Friedhof

Kees Huizenga

Klaas Mulder

Hans Noordsij

Wim Schermer

Olivier Willemsen

Rene ZwagermanTijdens een bijeenkomst van onze werkgroep op 12 februari 2019 heeft trendvolger Vincent Evers een paar interviews afgenomen.

Hier de originele (daarom wat lange) versies.


Wim Schermer https://lnkd.in/eNPZVgv (over waterstof en gasnet) 

Wouter van Embden https://lnkd.in/e4PEQZR (over Shell en de Reclame Code Commissie) 

Hans Noordsij https://lnkd.in/eq8UMzk (over mobiliteit en waterstof)

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?