"Waterstofgate"

"Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald"

Met alle mogelijke middelen wordt waterstof naar voren geschoven als een (wellicht zelfs "de") oplossing in het kader van de energietransitie.

Zelfs een over het algemeen maatschappijkritisch tv programma als Tegenlicht', waar doorgaans vooraf onderzoek wordt gedaan naar de juistheid van wat ze brengen, laat zich voor het karretje van de belanghebbenden spannen. 

Omdat de afkomst, het wordt louter gepromoot door direct belanghebbenden, op zijn minst verdacht is en er tegelijk flinke bedragen aan subsidie worden verstrekt is het goed om er eens wat dieper in te duiken.

Na een klein jaartje onderzoek, diverse raadplegingen van deskundigen en zelfs een door ons aangespannen zaak tegen Shell voor de Reclame Code Commissie (waarbij Shell werd gemaand niet meer te adverteren met waterstof als zijnde milieuvriendelijk) is de conclusie dat waterstof, op de manier waarop het gebracht wordt, eenvoudigweg boerenbedrog is.

Eerst eens kijken wie de belanghebbenden zijn en waarom. 

We nemen als uitgangspunt één van de doelstellingen voor het bereiken van een beter milieu (dat was eigenlijk al voordat het klimaat als zodanig genoemd werd).

Er was, en is, overeenstemming over dat we van fossiele brandstoffen, ofwel brandstof die gemaakt is uit aardolie, af moeten. In plaats hiervan moeten we gebruik maken van duurzame energie. Bij duurzame energie denken we in eerste instantie aan zonne-energie en windenergie.

Hierover zal geen discussie bestaan, zelfs de oliemaatschappijen erkennen dit.

Maar wat betekent dat? Stel je voor dat we inderdaad overgaan op het vervangen van de huidige energiebronnen door duurzame varianten. Dan rijden onze auto's elektrisch en stoppen we ook met het verbruiken van aardgas. Wat blijft er dan over voor de oliemaatschappijen als Shell en wat aardgas betreft de Gasunie?

Het antwoord laat zich raden. We gaan niet meer naar benzinestations om te tanken. 

En we stoppen, dat gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag, reken wellicht tientallen jaren, met het gebruik van aardgas, waardoor op den duur het aardgasnet overbodig wordt. Dat wetende zul je daar nu niet meer in investeren.

Kernachtig samengevat..

We mogen niet vergeten wat er voor de waterstoflobby op het spel staat: De gehele petrochemie voor brandstoffen staat op imploderen. Dat is niet alleen de pomphouder, maar ook de transportfirma, de olieraffinaderij, de opslag, ... en dat zijn geen kleine bedrijven. 

Nu komt de aap uit de mouw:

Door waterstof als alternatief te verkopen kun je nog altijd tankstations behouden, nog altijd tankwagens laten rondrijden, nog altijd waterstof genereren uit gas, nog altijd gas oppompen, noem maar op.

Betekent dit nu automatisch dat het allemaal per definitie niet deugt? Neen, hooguit roept het op om dit, uit maatschappelijke verantwoordelijkheid, tegen het licht :) te houden wanneer blijkt dat wij als burgers er in de vorm van flinke subsidies voor moeten betalen.

Gaat u mee op onze reis door de sprookjeswereld van de waterstof?  Waterstofgate: 

Op een gegeven moment krijgt men door dat de overheid zich heeft laten misleiden en vele miljoenen, misschien wel miljarden, heeft uitgegeven aan waterstoftoepassingen terwijl er veel goedkopere en betere alternatieven zijn.

De overheid zal het verwijt krijgen dat ze het in 2018 en volgende jaren had kunnen weten als ze opgelet had. Allerlei onplezierige verwijten zullen gemaakt worden en het spel van het afschuiven van de schuld zal beginnen.

Om dat te voorkomen is waterstofgate.nl ontstaan.

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?