Tata waterstof verbruikt 29,3% van alle wind op zee

Waterstof met steam reforming of elektrolyse


Tata Steel en verschillende andere partijen willen met een 100 MW electrolyser totaal 15.000 ton waterstof gaan produceren.
Het lijkt een goed idee om bij Tata Steel de waterstofproductie te verduurzamen.
Uit eerdere berekeningen is al gebleken dat deze vergroening honderden miljoenen euro’s gaat kosten.

Maar nu de belangrijkste vraag: is het milieu hier wel mee gediend? 

Steam reforming
Voor het maken van één kg waterstof gaat 10,6 kg CO2 de atmosfeer in.
Voor de 15.000 ton  waterstof betekent dit dat bij de productie via steam reforming met aardgas er 159.000 ton CO2 de atmosfeer in gaat.

Elektrolyse
Om 15.000 ton waterstof te produceren is 65 kWh elektrische energie per kg waterstof nodig. Dat levert een verbruik op van 975.000.000 kWh duurzame energie van windmolens en zonneparken.

Het gevolg, opwekking door kolencentrales
De energiemarkt is altijd in balans. Is de duurzame energie niet - meer - beschikbaar, dan zal de kolencentrale de opwekking voor zijn rekening nemen.
De kolencentrales draaien nu op vol vermogen.
Gascentrales stoten maar de helft van de CO2 uit, maar die staan vrijwel allemaal stil omdat ze niet rendabel zijn. 
Een kWh met kolen opgewekt levert gemiddeld een uitstoot op van 798 gram CO2eq op. 
Dat is voor 975.000.000 kWh maar liefst 778.050 ton CO2.

766.350 ton CO2 minder met windmolens
Duurzame energie opgewekt met windmolens leveren een van uitstoot 12 gCO2eq/kWh. Deze uitstoot is dan voor 975.000.000 kWh slechts 11.700 ton CO2.
Dat is 766.350 ton minder CO2 in vergelijking met de opwekking door kolen.


Tata waterstof verbruikt straks 29,3% van alle windenergie op zee

In 2017 is 6,6% van alle elektrische energie duurzaam opgewekt. Windparken op zee leverden in 2017 3,33 miljard kWh op. Als 975.000.000 kWh daarvan wordt gebruikt door Tata Steel dan betekent dit dat alleen Tata Steel voor 15.000 ton waterstof in een 100 MW electrolyser 29,3% van alle windenergie op zee consumeert.

 

5x zoveel CO2 uitstoot door waterstofproductie

Het voor de waterstofproductie gebruiken van elektrolyse met duurzame energie betekent dus dat er door de onvermijdelijke verschuiving naar fossiele opwekking 778.050 - 159.000 = 619.050 ton meer CO2 meer zal worden uitgestoten. 


Overheid wordt wakker!!

De waterstoflobby realiseert zich kennelijk niet dat zolang er nog fossiele opwekking nodig is, het produceren van waterstof met elektrolyse bijna 5x zoveel CO2 uitstoot oplevert. Dit is rampzalig en werpt een bizar licht op al die bedrijven en overheden die ‘marktkansen’, een ‘nieuwe duurzame maatschappij’ enz enz. zien.
Deze gigantische extra uitstoot, nota bene voor honderden miljoenen gesubsidieerd, is een ramp voor het milieu en moet echt stoppen.

Dit is echt het kind met het badwater weggooienWaterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?