Hoeveel auto's kunnen bij een waterstofstation tanken?

Capaciteit

Bij een standaard waterstofstation kunnen 2 auto's achter elkaar tanken. Bij sommige locaties 3 tot 4. Nooit meer. Het duurt daarna ongeveer een half uur voor er weer 2 kunnen tanken. Standaard stations kunnen 180 kg waterstof per 24 uur leveren. Totaal kunnen er per dag 36 auto's 5 kg laden.

Ofwel...

Een gemiddeld waterstof laadstation kan 180 kg waterstof per dag leveren. Dat zijn 36 auto’s die dan ook nog dag en nacht moeten komen laden. We moeten ons geen zand in de ogen laten strooien met verhalen als zouden er 10 auto’s achter elkaar kunnen tanken. Dit is fysiek onmogelijk omdat buffers op 700 bar extreem sterke en dus kleine tanks zijn. Tijdens het comprimeren wordt de waterstof tot -40 graden C. afgekoeld waarna deze de tank van de auto in gaat. Bij een productiefabriek van waterstof kunnen uiteraard grotere buffers beschikbaar zijn, bij normale waterstoftankstations zeker niet.

Stel dat een waterstofauto gemiddeld 250 km per dag rijdt. Dan kunnen er maximaal 72 auto’s van één station klant worden. En die auto’s kunnen incidenteel zelfs niet eens 500 km op een dag rijden, er is daar dan geen waterstof voor.

Tot nu toe worden alleen waterstof tankstations gebouwd met 2 laadplekken. De waterstof wordt lokaal bewaard op 30 bar. Hoger kan wel maar dan moeten de voorraadvaten kleiner worden. Die 30 bar moet steeds tot 350 bar worden opgevoerd om 2,5 kg waterstof in een Mirai te kunnen tanken. 700 bar kan ook, dat duurt dubbel zo lang, en dan kan er 5 kg waterstof in de waterstof personenauto.

Het tot 700 bar druk pompen duurt zo lang omdat er veel hitte vrijkomt bij het comprimeren van waterstof. Deze hitte moet tot 40 graden onder nul worden afgekoeld anders ontstaan er levensgevaarlijke situaties.

Het gekoeld comprimeren van 5 kg waterstof tot uiteindelijk 700 bar kost rond 30 tot 40 minuten. Het comprimeren tot 700 bar en tegelijkertijd koelen kost 13% rendement.

Per saldo kunnen er twee auto's snel worden geladen, de volgende 2 komen een half uur later pas aan de beurt. Dit is een van de grootste bezwaren van waterstof waar je overigens zelden of nooit iets van hoort.

Een voorbeeld. 

Er wordt gesteld dat bijvoorbeeld bij één van de vier huidige waterstofstations 10 auto's achter elkaar geladen kunnen worden. Dat klopt niet! 

Rhoon kan niet minimaal, maar maximaal 200 kg per dag leveren. Als er 10 auto's met 5 kg zouden kunnen laden, dan is dat 50 kg waterstof. Betekent dat dit maximaal 4x per dag zou kunnen. Dus iedere 6 uur 10 auto's. Gebeurt in de praktijk ook niet.

Dit zou betekenen dat de 700 bar buffer 50 kg waterstof moet kunnen bevatten. Dit is technisch niet mogelijk omdat tijdens het tanken de waterstof met - 40 graden C.  de tank in moet.

In de VS leveren vrijwel alle stations 180 kg per dag en daar kunnen 36 auto's per dag tanken. De apparatuur is, voor het tanken van waterstof zijn wereldwijde standaards afgesproken, hetzelfde als in Nederland.

Die geringe hoeveelheid auto's die waterstof kunnen tanken is ook een van de grootste problemen. Wil je namelijk de capaciteit verdubbelen, in de VS zijn nu 7 stations met een etmaalcapaciteit van 350 kg, dan zijn de kosten dubbel zo hoog.

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?