Schone waterstof?

Waterstof is pas schoon als deze wordt gemaakt uit groene stroom.

Het zal echter nog tot 2030 duren totdat we een relevant overschot aan groene stroom zullen hebben.

Tot dan zal waterstof ofwel uit aardgas gemaakt worden, de z.g. grijze waterstof, ofwel uit groene stroom die dan onttrokken wordt aan andere toepassingen, die daardoor weer moeten terugvallen op stroom uit gas- of kolencentrales.

Dat klinkt een beetje als "lood om oud ijzer" maar dat is schijn. 

Nemen we de eenvoudige vergelijking tussen het rijden van 1 km op stroom uit een batterij en dezelfde kilometer op waterstof dan heeft waterstof drie maal zoveel (al dan niet groene) stroom nodig. 

De route via waterstof kost 3x zoveel duurzame energie als de rechtstreekse route via het laden van accu's.
Je verliest al 30% in de elektrolyser en nog eens 50% in de brandstofcel. Er blijft dus maar 20% van de energie over.

Stel alle personenauto's in Nederland rijden elektrisch. Daarvoor zijn 500 windmolens van 8 MW nodig.
Zouden diezelfde auto's op waterstof rijden, dan zijn er meer dan 1.000 windmolens meer nodig.
Zo'n 8 MW windmolen kost 14.000.000 euro. Totaal zou er dus 14.000.000.000, ja echt 14 miljard euro, meer moeten worden uitgegeven om hetzelfde aantal kilometers met waterstof te rijden. En daar blijft het niet bij. Het 'duurzaam' maken van waterstof via elektrolyse kost 4 - 5x meer dan met de huidige steam reforming. Voor elke euro investering in een elektrolyser, reken op 1000 euro per te verwerken kWh, is 6x zoveel geld nodig om de benodigde windmolens te bouwen. Naast de 14 miljard euro voor de windmolens is er ook nog 2,33 miljard nodig voor de elektrolysers.
Let wel, dit allemaal bovenop de kosten voor rechtstreeks laden.
Tenslotte zal de overheid waterstof ook niet gaan omarmen, ondanks de subisidies die vanuit Europa komen.  De overheid ontvangt nu 63% belasting over elke kWh elektriciteit, waterstof is nog onbelast. Ook benzine levert de overheid 63% aan accijnzen en BTW op. Diesel levert 51% op.

Kost een kilo waterstof met steam reforming nu 10 euro per kg, met elektrolyse gaat, op dit moment, die prijs naar 40 - 50 euro per kg.
Dan gaat een Toyota Mirai eigenaar dus tot 250 euro per 5 kg waterstof aan de kassa afrekenen. Hij rijdt daar effectief 400 - 500 km op. Prijs dan 50 tot 60 eurocent per km. Vergelijk dat met laden van onze Tesla thuis, kosten rond 4 cent per km. Zelfs publiek laden van bijv. een Tesla Model 3 bij FastNed gaat 6,3 cent per km kosten, inclusief de abonnementskosten van 11,99 euro per maand en de prijs van 0,35 euro per kWh.

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?