Een blog over waterstof in China. Belangrijk om ook hier kanttekeningen bij te zetten.

Anouk van der Steen schrijft dat er in China 21 miljoen ton waterstof wordt gemaakt.
Dan gaat er dus 210 miljoen ton CO2 de atmosfeer in.

Een 4 MW electrolyser die in 2017 in China is geleverd om pieken in duurzame opwekking tot waterstof om te zetten is nog steeds niet in gebruik is. Ook de Chinezen komen er achter dat groene waterstof maken uit overschotten uiterst onrendabel is.

Ook in China, precies als in Nederland, geldt dat vergroening van de waterstofproductie met duurzame energie, deze energie niet meer beschikbaar is voor duurzame toepassingen in auto accu’s en warmtepompen. Ook Chinese accu auto’s gaan vier keer efficiënter om met energie. Ook Chinese warmtepompen gaan 5 tot 10x efficiënter om met duurzame energie in vergelijking met de verkwistende route via waterstof.

Dus, net als in Nederland, betekent dat een duurzaam opgewekte kWh die voor het maken van waterstof wordt gebruikt, wordt vervangen door de 5x meer CO2 producerende kolencentrale.

De Chinezen willen meer dan een miljoen H2 auto’s hebben in 2030. Ze plannen daarvoor 1000 waterstoftankstations. Dat betekent dat één tankstation 1000 waterstofauto’s moet bedienen. Dat is een factor 30 te weinig. Een wereldwijd standaard H2 (waterstof) station kan 36 auto’s per dag tanken.
Wat dat betreft rekenen de Chinezen zich net zo rijk als de Nederlanders.

Stel die 1.000.000 waterstofauto’s rijden per dag 250 km. Dan zijn 13.888 waterstoftankstations nodig.
Dat zijn er maar liefst 12.888 meer dan de Chinezen denken nodig te hebben.
12.888 stations van 1.6 miljoen euro is een meer-investering van 20,6 miljard euro. Wie gaat die rekening betalen?

En oh ja, die CO2 dan? Ook hier gaat de verdringing er voor zorgen dat de productie van waterstof via electrolysers tot een krankzinnige extra uitstoot zal leiden. Even de rekensom.
1.000.000 H2 auto’s die 250 km per dag rijden verbruiken op 200 werkdagen totaal 500.000 ton waterstof. Via steam reforming levert dit 5 miljoen ton CO2 uitstoot op. Zou de opwekking met kolenstroom plaatsvinden en dat is onvermijdelijk als die kWh in de electrolyser zijn opgebruikt, dan zal door opwekking in kolencentrales, per kWh 798 gram CO2 worden uitgestoten.

Net als in Nederland levert dit een 5x zo hoge uitstoot van CO2 op. Totaal wordt dit dan 25 miljoen ton CO2. Per saldo zal met maar 1 miljoen auto’s op waterstof de totale CO2 uitstoot in China met 10 procent toenemen.

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?