Groene waterstof

Bij elektrolyse wordt heel zuiver water gescheiden in zuurstof en waterstof. 

Voor dit proces wordt elektriciteit gebruikt. 

Dat roept natuurlijk meteen de vraag op hoe die elektriciteit wordt opgewekt. 

Is de elektriciteit afkomstig van een kolencentrale dan spreken we niet van groene elektriciteit, immers, de kolencentrale zorgt voor CO2 uitstoot.

In dat geval kunnen we de waterstof dus geen groene waterstof noemen. We spreken pas van groene waterstof wanneer deze volledig wordt opgewekt uit duurzame elektriciteit, in de praktijk met zonnepanelen en windturbines (windmolens). Sommigen rekenen hier ook kerncentrales toe maar dat is ook weer een discussie op zich en het ziet er niet naar uit dat er kerncentrales bijgebouwd zullen gaan worden.

Meer info over elektrolyse.

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?