Japan

Japan zet flink in op waterstof. De Olympische Spelen van 2020 moeten qua energiegebruik volledig draaien op waterstof. Waarom doet Japan dit? Eén van de hoofdoorzaken is dat Japan vrijwel geen natuurlijke hulpbronnen bezit. Ze zijn voor olie grotendeels afhankelijk van invoer. Japan is voor hun energie voor 89% afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Na de ramp bij de kerncentrale in Fukushima zijn vrijwel alle kerncentrales stilgelegd. Er worden er wel weer enkele opgestart maar de aversie tegen kernenergie is groot. 

Er worden veel grote zonne-energie projecten gerealiseerd. Deze zijn lang niet voldoende om de weggevallen kernenergie te compenseren. Japan wil meer schone energie en vindt deze onder meer in Australië. Daar worden enorme hoeveelheden bruinkool gewonnen. Uit deze bruinkool wordt waterstof gemaakt die met tankers naar Japan zal worden vervoerd. Dat levert in Australië wel vervuiling op doordat de waterstof met steam reforming wordt geproduceerd. Het maken van waterstof met steam reforming zonder CCS (Carbon Capture Storage) levert evenveel CO2 vervuiling op als het direct verbranden van bruinkool in een centrale. Die CCS moet in Australië nog op gang komen. In 2020 gaat een eerste pilot project van start. Doel is om de kosten voor het maken van waterstof met 80% te verlagen in 2030. Pas dan kan waterstof concurreren met LNG, de minst vervuilende fossiele brandstof.

Japan heeft daar geen last van, waterstof levert daar geen extra vervuiling op.

Tenslotte is Japan de thuisbasis van Toyota. Dit concern zet vol in op waterstof voor vervoer. De Japanse overheid wil zijn eigen industrie graag beschermen en subsidieert het gebruik van waterstof royaal.

 Een link naar een duidelijk Engels artikel over waterstof in Japan.

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?