Waterstof maken

Waterstof is geen brandstof maar een energiedrager. Dan komt natuurlijk de vraag hoe we aan waterstof komen, hoe deze gemaakt wordt.

Waterstof lijkt iets nieuws, maar wordt al vanaf de Tweede Wereldoorlog gemaakt uit aardgas ten behoeve van industriële processen. Dat proces heet steam reforming. Op zich een beproefde manier en het werkt technisch gesproken prima.

Denk aan Tata Steel (vroeger Hoogovens) waar waterstof een bijproduct is van de op grotere schaal benodigde zuurstof. Yara in Sluiskil is met een verbruik van 2 miljard m3 aardgas één van de grootse industriële gebruikers van aardgas voor de waterstofproductie. Totaal 360.000 ton waterstof, de helft van de hele Nederlandse waterstofproductie, wordt uit die 2 miljard m3 aardgas door steam reforming gemaakt.

Het nadeel is echter dat dit proces gepaard gaat met een enorme uitstoot van CO2. Per geproduceerde kg waterstof gaat ruim 10 kg CO2 de atmosfeer in. Daar worden we niet blij (meer) van.

We willen namelijk juist die CO2 uitstoot verminderen. Een oplossing zou kunnen zijn om de CO2 af te vangen en ergens, bijvoorbeeld diep onder grond, op te slaan zodat het niet in de atmosfeer komt. Mede door lokale protesten is het daar nog niet van gekomen.

Een andere manier om waterstof te maken is uit elektriciteit via elektrolyse.

Voor wie er wat dieper in wil duiken:

Grijze waterstof -- Uit aardgas waarbij alle CO2 in de atmosfeer komt.

Blauwe waterstof -- Uit aardgas waarbij de CO2 wordt afgevangen.

Groene waterstof -- Uit duurzame energie.

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?