Is het gasnet geschikt voor verwarming door waterstof?

Waterstof door het gasnet?

 

Wanneer we allemaal van het gas af gaan, uiteraard niet al direct volgend jaar maar in de komende 20 tot 30 jaar, dan wordt het bestaande gasnet overbodig. Dat is de consequentie.

Hier geldt hetzelfde als met de tankstations. Als men thuis of waar dan ook een elektrische auto op gaat laden dan zijn tankstations en de gehele bevoorrading met brandstof niet meer nodig.

Daarmee is dan de rol van grote bedrijven als Shell, wat de brandstoffen betreft, en de Gasunie wat aardgas betreft uitgespeeld terwijl ze nu een monopoliepositie hebben.

Natuurlijk zullen deze bedrijven zich hiertegen verzetten en, net als bij de mobiliteit, wordt het antwoord gezocht in waterstof. 

Het klinkt super eenvoudig. Je doet wat kleine aanpassingen aan het gasnet en aan de daarop aangesloten apparaten en je laat gewoon waterstof, schoon opgewekt door windmolens op zee, daar doorheen lopen en je hebt een goede en goedkope oplossing.

Iedereen blij. 

Was het maar zo. Wat vertelt men er niet bij?

Laten we eerst eens de vraag stellen of ons huidige gasnet wel geschikt is voor het transport van waterstof.

Ons aardgasnetwerk.

Na deze ontluisterende vaststelling kijken we naar de efficiency van waterstof bij deze toepassing, in relatie tot alternatieven.

Efficiency in gasnet

Tot slot kijken we ook nog naar de kosten, weer in relatie tot alternatieven.

Het kostenplaatje

De conclusie kan niet anders zijn dan dat het geen realistische toepassing kan zijn.

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?