Kunstmest

Kunstmest wordt bij drukken van 200 bar en temperaturen van 600 graden Celsius gemaakt uit aardgas. De chemische tussenstap is ammoniak. De grootste fabrikant van kunstmest is Yara in Sluiskil. Zij gebruiken 2 miljard m3 aardgas. 500 miljoen m3 daarvan komt uit Groningen.

Yara moet eind 2022 stoppen met het gebruik van Gronings aardgas. Yara weet zelf nog niet hoe ze dit gaan oplossen.

Yara kan overschakelen op elektriciteit. Ze experimenteren ermee in hun vestiging in Australië. Volgens Yara is die overschakeling niet binnen 10 jaar te verwachten.

En zelfs al zou Yara overschakelen op elektriciteit voor het maken van hun waterstof en ammoniak, dan is er nog de vraag wie de duurzame opwekkingscapaciteit gaat bouwen. Wordt die capaciteit niet door of namens Yara gebouwd, dan is de hele Nederlandse duurzame opwekkingscapaciteit niet voldoende om Yara van elektriciteit te voorzien.

Door verdringing zal dan minstens 7.5%, het huidige percentage groene stroom, moeten worden opgewekt met gas- of kolencentrales. Dan kan Yara beter hun huidige proces voorzetten. Of … de boeren moeten wereldwijd biologisch gaan produceren, dan is al die kunstmest niet meer nodig.Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?