Zegt men waterstof, dan denkt men aan de auto. Vandaar dat we hier op deze en volgende pagina’s uitgebreid bij stil staan.

Mobiliteit

Wanneer over waterstof wordt gesproken dan denkt men meestal als eerste aan de waterstofauto.

Hier wordt ook zwaar op ingezet, zowel door de olie-industrie, de auto-industrie, ondernemers die hiervan afhankelijk zijn en, last but not least, onze eigen overheid.

Nou, dat zal dan wel goed zitten, zul je denken.

Het is echter onze vaststelling dat waterstof het, laten we het om te beginnen even beperken tot personenauto's, niet zal worden.

Een redelijke benadering is dat we uitgaan van degenen die in de waterstofauto zullen gaan rijden en wat hen beweegt om een waterstofauto te verkiezen boven het alternatief. Dat alternatief is uiteraard de elektrische auto (niet de brandstofauto, tenminste, wanneer je af wilt van het verbruiken van fossiele brandstoffen).

Kortom, wat zijn de voordelen voor de berijder/eigenaar? 

We halen het klassieke rijtje, dat ter verdediging van de waterstofauto wordt genoemd, er maar bij en gaan daar dan later op in. Herkent u ze

 1. Het bereik van een waterstofauto is groter (je komt verder op een tank) dan een elektrische auto op een batterij.
 2. Het tanken gaat net als bij een brandstofauto, je gaat naar een tankstation en vult de tank in enkele minuten terwijl een elektrische auto een uur of (veel) langer moet staan laden.
 3. Van die tankstations zijn er nu nog maar vier maar dat aantal wordt groter, 20 in 2020 en volgens de overheid 50 in 2025. 
 4. Een waterstofauto heeft geen zware batterij, is daarom lichter en efficiënter.
 5. Een waterstofauto is goedkoper.
 6. Een waterstofauto is schoner omdat de batterij in een elektrische auto uit schaarse grondstoffen wordt gemaakt en aan al snel moet worden vervangen waarbij de schadelijke stoffen in het milieu terecht komen.

Deze argumenten zijn allemaal volledig achterhaald. We zullen ze stuk voor stuk uitgebreid bespreken.

 1. Bereik
 2. Laden versus tanken
 3. Laadinfra
 4. Gewicht
 5. Kosten
 6. Schoner



Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?