Wat kunnen we zeggen over de dichtheid van het waterstofnet?

Dichtheid

Nederland is rond 43.000 km2 groot. Uiteraard zijn er plaatsen waar veel mensen wonen en plaatsen waar het minder dicht bevolkt is.

Op dit moment zijn er 4 waterstofstations, dus gemiddeld moet een gebied van dik 10.000 km2 het doen met één waterstofstation. Omdat de waterstofauto, in tegenstelling tot de batterij niet op andere plaatsen kan tanken, is de bestuurder nu onaanvaardbaar veel tijd kwijt aan het tanken van zijn auto.
Een voorbeeld zien we bij een Haags taxibedrijf dat een kleine 20 waterstofauto’s exploiteert. Deze hebben hun standplaats in Rijswijk en moeten om te tanken naar Rhoon. De afstand is weliswaar 25 km maar je bent toch een kleine 25 minuten kwijt, enkele reis.

Maar de situatie zal verbeteren. Het is de bedoeling dat er in 2020 een aantal van 20 stations bereikt worden. Dat lijkt veel maar betekent nog altijd dat er één station per 2.000 km2 is. Nog altijd erg weinig, simpelweg omdat je er niet omheen kunt en daar moet tanken.

Zelfs in het, volgens de overheid optimistische, scenario van 50 stations in 2025 moet één station een groot gebied bedienen. 

Wanneer je bent aangewezen op tankstations, zoals benzine en diesel, wil je dat je bij wijze van spreken op de hoek van de straat kunt tanken en niet een kwartier onderweg moet zijn om bij het dichtstbijzijnde station te komen.

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?