Op deze pagina kijken we hoe groene waterstof wordt gemaakt.

Groene waterstof

Bij elektrolyse wordt heel zuiver gedestilleerd water gescheiden in zuurstof en waterstof. 

Voor dit proces wordt zeer veel elektriciteit gebruikt. 

Dat roept natuurlijk meteen de vraag op hoe die elektriciteit wordt opgewekt. 

Is de elektriciteit afkomstig van een kolencentrale dan spreken we niet van groene elektriciteit, immers, de kolencentrale zorgt voor veel CO2 uitstoot.

In dat geval kunnen we de waterstof dus geen groene waterstof noemen. 

We spreken pas van groene waterstof wanneer deze volledig wordt opgewekt uit duurzame elektriciteit, in de praktijk met zonnepanelen, windmolens en tot op zekere hoogte biomassa zoals de Hygear installatie in Arnhem.

Sommigen rekenen hier ook kerncentrales toe maar dat is ook weer een discussie op zich en het ziet er niet naar uit dat er kerncentrales bijgebouwd zullen gaan worden. Moderne kerncentrales zoals er bijv. een in Engeland in Hinkley Point worden gebouwd produceren stroom die twee tot zes keer zo duur is als stroom van windmolens en zonnepanelen.

Pitpoint waterstofstation in Arnhem

Het in augustus 2019 in Arnhem opgeleverde waterstofstation maakt gebruik van biogas voor de productie van waterstof. Hygear is de producent van deze waterstof. Hoewel wij nog steeds niet dolenthousiast zijn, de waterstof wordt in de auto nog steeds maar met 50% rendement omgezet in elektrische energie voor de voorstuwing, maakt de elektrolyse unit geen gebruik van wind- of zonnestroom. Ook hoeft er niet met waterstof te worden gesleept, deze wordt op hetzelfde terrein geproduceerd. Hoewel er over het gebruik van biomassa, net als over pellets in de pelletkachel, wisselend wordt geoordeeld, mag deze waterstof als groen door het leven gaan.

Om waterstof uit elektriciteit te maken is erg veel elektriciteit nodig. Op dit moment is de elektriciteit maar voor een beperkt deel opgewekt uit bronnen als de wind en de zon. Het gaat om hooguit 7,5% in 2018, de rest komt uit aardgas, kernenergie en kolen.

Gaat men voor waterstof nu de duurzame stroom gebruiken dan blijft er minder over voor andere gebruikers die dan weer moeten terugvallen op kolengestookte centrales (of aardgas, maar daar wil men ook van af).

Dit proces noemen we verdringing en is misschien wel de meest genegeerde maar tegelijk de belangrijkste bedenking tegen groene waterstoftoepassing zoals men nu wil.

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?