Op deze pagina nemen we het proces van de steam reforming onder de loep

Steam reforming

Steam reforming is een chemisch proces waarbij met temperaturen van ruim boven de 1000 graden Celsius aardgas door stoom en zuurstofgas wordt omgezet in een waterstofrijk gasmengsel. Door verschillende bewerkingen wordt waterstof afgescheiden en gezuiverd.

Bij dit proces komt per kilo geproduceerde waterstof 10 kg CO2 vrij. De hier ontstane waterstof heet grijze waterstof.

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?