Tegenlicht uitzending van 10 februari 2019

De al bij de aankondiging van de uitzending van Tegenlicht "Deltaplan Waterstof" aangewakkerde aandacht voor waterstof, is mede aanleiding geweest om waterstofgate.nl te maken.

Op diverse plaatsen in het land zijn aansluitend op de uitzending z.g. "Meetup" bijeenkomsten geweest waarin over de uitzending werd nagepraat. 

Wij hebben enkele van deze bijeenkomsten meegemaakt en uiteindelijk was iedereen het er wel over eens dat de uitzending een (veel) te rooskleurig beeld over waterstof opriep. 

Aan wie de uitzending niet heeft gezien geven wij het advies om alsnog te kijken via deze link.

De uitzending kende vier thema's, die we uitgebreid aan de orde stellen.

Vooraf is het goed om te weten dat iedereen die aan het woord is gekomen een direct of indirect belang bij waterstof heeft. Die belangen laten zich raden maar blijken al uit de aankondiging: 


Want,

  • Gaan we elektrisch rijden, dan gaan we niet meer naar een benzinestation.
  • Gaan we anders dan met gas verwarmen is straks het gasnet overbodig en moet worden afgeschreven.

Er wordt dus van alles aan gedaan om in de toekomstige energiehouding vooral een plaats in te ruimen voor verkooppunten (liefst de huidige benzinestations), het transport van waterstof met tankwagens etc.

Het schrikbeeld is namelijk dat we alleen gebruik maken van elektriciteit en dat de rol van een aantal grote bedrijven uitgespeeld is.

Niet de hele waarheid wordt verteld.

Door die uiteindelijk verkeerde voorstelling van zaken wordt aan waterstof als zodanig geen recht gedaan. Waterstof zal over enkele tientallen jaren, als we een structureel overschot hebben aan groene stroom (voor het zover is moet er nog wel heel wat gebeuren) namelijk een cruciale rol kunnen gaan spelen als opslagmedium. Gebruiken we geen kolencentrales en/of aardgas moet er toch een oplossing komen voor het energietekort in de donkere maanden.

Die oplossing is best aanwezig maar dan veel minder gecompliceerd dan de belanghebbenden ons willen laten geloven.

Maar laten we de thema's van de uitzending naar voren halen en eens tegen (het) licht houden.Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?