De bouw van enkele gigafabrieken voor de productie van groene waterstof, gaat zoveel elektrische energie vragen, dat kolencentrales moeten worden bijgeschakeld. Om die reden heeft groene waterstof geen lagere, maar juist een hogere uitstoot van CO2 als gevolg.

Grote waterstof electrolysers zorgen voor meer CO2 

Er ontstaan steeds meer initiatieven om electrolysers te bouwen. Het argument is steeds om processen, verwarming en mobiliteit te verduurzamen. Niemand lijkt er oog voor te hebben dat dit rampzalige gevolgen heeft voor wat betref de uitstoot van CO2.  

Energie per kg waterstof 

Daarom een eenvoudige doorrekening van de gevolgen van de bouw van twee elektrolysers, één van 100 MW in Groningen en één van 250 MW in het Rotterdamse havengebied. Samen dus 350 MW. Deze elektrolysers gaan samen 60.000 ton waterstof produceren. Op het totaal van 720.000 ton waterstof die vandaag de dag al wordt geproduceerd is dat maar 8,3 %. 

Waterstof die direct in industriële toepassingen wordt benut vraagt rond 50 kWh elektrische energie per geproduceerde kilogram waterstof. Voor toepassingen in personenauto's is, met name door de benodigde compressie, 65 kWh elektriciteit nodig voor het maken van 1 kg waterstof. 

3,4 miljard kWh elektrische energie 

We gaan er in de volgende berekeningen van uit dat de waterstof voor 50% industrieel en 50% voor mobiliteit gebruikt zal worden. Een gemiddelde van 57 kWh benodigde elektriciteit voor het maken van 1 kg waterstof. 

60.000 ton waterstof vraagt dus 60.000 x 1000 x 57 = 3.420.000.000 kWh elektrische energie. Waar moet die energie vandaan komen. Volgens de initiatiefnemers, Nouryon, de havens van Amsterdam en Rotterdam, Engie en Gasunie, komt die stroom van windparken op de Noordzee. 

In 2017 is er met windmolens op de Noordzee 3.3 miljard kWh elektriciteit opgewerkt. In 2018 is er geen capaciteit bijgebouwd. Dit betekent dat de 2 geplande elektrolysers meer dan de totale opbrengst van alle windmolens op de Noordzee zullen opsouperen. 

Warmtepompen en elektrische auto’s 

Dat lijkt mooi, maar wat zijn de werkelijke gevolgen hiervan. De duurzame windenergie kan niet meer worden benut voor warmtepompen en het direct laden van de accu’s van elektrische auto’s. Die 3,42 miljard kWh moet natuurlijk wel opgewekt worden. Dat kan uitsluitend door opwekking door kolen- of gascentrales, met de zogenaamde grijze stroommix.  Van deze stroommix is bekend dat deze per opgewekte kWh 649 gram CO2 uitstoten. Dit zeer negatieve effect heet verdringing.

60.000 ton waterstof wordt nu gemaakt door middel van steam reforming uit aardgas. Per geproduceerde kg waterstof gaat 10 kg CO2 de atmosfeer in. Met het huidige proces betekent dit een uitstoot van 600.000 ton CO2. 

Elektriciteit naar elektrolysers 

De duurzame windenergie kan je maar één keer gebruiken. Gaat de elektriciteit naar de elektrolysers om er waterstof van te maken, dan zal die energie moeten worden opgewekt met fossiele centrales. 3.42 miljard kWh leveren per kWh dan een uitstoot op van 649 gram. Dat is maar liefst 2.219.580 ton CO2 uitstoot. 

De verdringing naar fossiele opwekking als gevolg van het maken van 60.000 ton waterstof levert 2.219.580 - 600.000 = 1.619.580 ton meer CO2 uitstoot op. Zolang de initiatiefnemers van de electrolysers niet ook de benodigde windmolens bouwen, en dat gaan ze niet doen, gaat er elk jaar 1.6 miljoen ton meer CO2 de atmosfeer in. 

Extra uitstoot 

Deze extra uitstoot gaat door tot de laatste fossiele centrale is gesloten, nog meer dan 30 jaar dus. Deze rampzalige ontwikkeling moet echt gestopt worden. 

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?